AUDI A3 Spb. 40 TFSI e S-tronic LED+AHK+InfotainmentP

array(7) { ["S"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-200.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-640.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(13) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-80.jpg" [12]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-360.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-240.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-1024.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ae/ae6bd540-89fd-467a-a3c8-7b1239541803?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5deb4cc2-d958-4ec0-80e4-f4b0f47b6f73?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/db/dbad2b6a-e7f9-445d-9cb0-ed1df8359b80?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/419754d2-5476-4b76-a9df-26daae2b0e8c?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/11/118a1b74-1a0b-44a7-9c4d-a76021343f22?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e0dd6b4-c655-482a-8093-67387930e2d9?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb7e5271-4bd3-4260-9f1b-68bd8098abb1?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9b/9b54b390-5312-4657-a92e-db9a210f08fb?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c4/c4838169-a003-422f-8149-1de896e41cfe?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f1/f1116f5b-934f-4021-b245-54a287d0359b?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c962814-c1b9-4e9c-9add-594aba55a1af?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/1771d7a1-d925-4f10-98e3-e62f3bdd07d0?rule=mo-1600.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Partikelfilter
 • Garantie
 • Regensensor
 • Sportsitze
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Berganfahrassistent
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Soundsystem
 • Sprachsteuerung
 • USB
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Isofix Beifahrersitz
 • Musikstreaming integriert
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • Plug-in-Hybrid
 • HU neu

Daten

 • Benzin Typ:Super
 • Außenfarbe:Grau
 • Kilometerstand (km):34.570
 • Mögliches Lieferdatum:2024-02-18
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2021-03-01
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Hybrid (Benzin/Elektro)
 • Leistung (kW):150
 • Getriebeart:Automatik
 • Klimatisierung:2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2021
 • Hubraum (cm³):1395
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Tempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit
 • Anhängerkupplung:Anhängerkupplung abnehmbar

Beschreibung

* Getriebe: Automatik
- Technik: Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, Volldigitales Kombiinstrument
- Assistenten: Regensensor, Lichtsensor, Notbremsassistent, Berganfahrassistent, Spurhalteassistent
- Komfort: Klimaautomatik, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Sitzheizung, Elektrische Aussenspiegel, Teilbare Ruecksitzlehne, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Keyless Go Startfunktion, Lenksaeule einstellbar, Sportsitze, Lordosenstütze, Lederlenkrad, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Klimaautomatik-2-Zonen
- Sicht: LED-Hauptscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rueckleuchten, Scheinwerferregulierung, Colorverglasung, Aussenspiegel beheizbar
- Sicherheit: ABS, Airbag, Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperre, Seitenairbags, ESP, Reifendruckkontrolle, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Kindersitzbefestigung, Notrufsystem, Pannenkit, Isofix Beifahrersitz
- Entertainment: Navigationssystem, Soundsystem, Radio, Telefonvorbereitung, USB-Anschluss, MP3, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung, DAB, Musikstreaming
- Umwelt: Abgasnorm Euro 6D, Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse A+
- Qualität: Garantie, Scheckheftgepflegt, HUAU neu, Nichtraucherfahrzeug
-

Sonstiges

Metallic, Alufelgen, Anhaengerkupplung abnehmbar, Elektrische Parkbremse, Fahrerprofilauswahl, Spoiler
- Weiteres: Frontantrieb, Hybrid-Antriebssystem PHEV Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem, Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron), e-tron Aufladesystem, Abgaskonzept, EU6 AP, Start-Stop-System, Otto-Partikelfilter (OPF), Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb), Hybrid-Antriebssystem PHEV, 4-türig, 6-Gang-Automatikgetriebe, Hybrid 150 kW (Motor 1, 4 Ltr. - 110 kW TFSI), Nichtraucherausführung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Licht-/Regensensor, Dachkantenspoiler, Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Digitaler Radioempfang, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Dekoreinlagen Seideneffektlack platinumgrau, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kindersicherung elektrisch betätigt, Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Audi pre sense front, Parkbremse elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Serienfahrwerk, Audi drive select ECO-Funktion, Spurverlassenswarnung, Leichtmetallräder, 5-Arm-Aero, 7, 5Jx16, Reifen 205/55 R16, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Stoff Routine, Infotainment-Paket, Audi virtual cockpit plus, LED-Scheinwerfer LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, Sportsitze vorn, Halteassistent, Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Manhattangrau Metallic, Reifendruck-Kontrollsystem, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Start/Stop-Anlage, Make-up-Spiegel beleuchtet, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen, Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel), Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Kindersicherung elektr. betätigt, Audi Smartphone Interface, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz, Scheinwerfer LED, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine, Anti-Blockier-System (ABS), Start-Stop-Knopf, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Licht- und Regensensor, Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, USB-Schnittstelle für Fondpassagiere, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light, Metallic-Lackierung, 12V-Steckdose, Abbiege-Assistent links, Anfahr-Assistent (hold assist), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi Drive Select, Außenspiegel in Wagenfarbe, Ausweich-Assistent, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Int.KnNr: 091048 ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 43167€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

25.290,- EUR 21.252,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 091048
 • Limousine
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 03/2021
 • 34.570 Km
 • 150 kW (204 PS)
 • Hybrid (Benzin/Elektro)
 • Automatik

Standort

Autohaus Stoll GmbH
Meitnerring 3
79589 Binzen

+49 (0)7621 / 1509-99

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Zugr.-lgd. Treibstoffart: Hybrid (Benzin/Elektro)
 • Benzin Typ:Super
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • CO2-Emissionen (WLTP):ca. 24g/km
  (kombiniert, gewichtet)
 • Stromverbrauch (WLTP):ca. 13.800000190734863 kWh/100 km
  (kombiniert, gewichtet)
 • Verbrauch (WLTP):ca. 1 l/100km
  (kombiniert, gewichtet)
 • Elektrische Reichweite (WLTP):67 km

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Bitte addieren Sie 4 und 8.